Jaký domov, takový život. Jak Feng Shui změnilo příběh jedné rodiny …

Když stěhujete do nového bytu, obvykle je to s nadějí, že to bude změna k lepšímu. Těšíte se na nový domov, šťastný a spokojený život. Ale ne vždy to dopadne podle očekávání. Události se mohou ubírat jiným směrem, než je váš záměr. Jedním z důvodů je energie vášho nového domova. Může vás ve vašich snech podporovat, nebo vás o ně okrást. Proto je důležité vybírat nový domov pečlivě.

Naslouchejte své intuici a vnímejte, jak se v daném místě cítíte. Pokud vám v hlavě zabliká varovná kontrolka, hledejte důvod varovného signálu.Možná není ideální vnitřní dispozice bytu, nebo je to působení nepříznivé historie domu, o které nemusíte vědět, a další okolnosti. Když potlačíte varovný pocit a poslechnete rozum, je zaděláno na lekci. Třeba se něco máte naučit.

A právě o tom je následující příběh Alžběty. 

Alžbětu (Bětku) znám již delší dobu. Spolu s jejím mužem tvoří příjemný a úspěšný pár. Po narození druhého dítěte se s partnerem přestěhovali z pěkného dvoupokojového bytu do pronajatého bytu v rodinném domku. Očekávali, že budou mít více místa, a zahradu na hraní pro děti. Byl to dobrý záměr, jenom při výběru nového domova neměli šťastnou ruku.

Po přestěhování do nového bytu se jim postupně přestalo dařit ve všem. Bětka to nejdříve nepřipisovala změně bydlení. Až později, poté, co si přečetla můj článek o feng-shui, který ji vyprovokoval k akci. Když jsem na pozvání Bětky poprvé vstoupila do jejího domova, bylo jasné, jaké okolnosti ovlivňují život rodiny, a kam jej směrují.

Jak na mně byt působil, co jsem zde vnímala?

Tmavý byt byl nevyhovující a působil tísnivě. Měl hodně vykrojený a nepravidelný půdorys. Následkem toho, z hlediska feng-shui, byla oslabená oblast pracovní kariéry, chybějící oblast přátel a budoucnosti. V oblasti budoucnosti byla venkovní terasa s propadajícím se podlahou.

V oblasti hojnosti a příležitostí byla koupelna se záchodem, vše spláchla do kanálu. V oblasti vztahů byla místnost sloužící jako pracovna, ale vzhledem k nedostatku úložných míst byla spíše skladištěm a komorou. Ložnice v oblasti samoty byla zařízená podobně a objednávala jak jinak – samotu.

Malý průchozí dětský pokojík nedával příliš možnosti řešení a vedl do technické místnosti. Samostatná kuchyně v bytě nebyla, jenom kuchyňská linka umístěná v průchozí chodbičce vstupu do bytu. Nebylo to šťastné řešení. Bílá barva zdí a celkově zde vládla sklíčená energie. Nepříznivých vplyvů se zde sešlo víc jak dost. Příbytek si bral energii od svých obyvatel, místo aby je energeticky vyživoval.

Když jsem Bětku vyzpovídala, co potřebuje řešit, mé prvotní předpoklady se potvrdili. Stísněná unavující energie bytu objednávala ztrátu ve všech oblastech života rodiny. Únavu, špatnou finanční situaci, oslabení vztahu a odliv přátel.

Muž intuitivně trávil více času mimo domov, aby dočerpal energii venku. Na Bětku, která trávila doma více času s dvěma dětma, o to více doléhala samota. Co s neuspokojivým stavem? Nejlepším řešením by bylo zabalit a odstěhovat se. Jenomže kam, když schází peníze?

Navrhla jsem jí postupné kroky pro řešení situace.

Nápravnými prostředky feng-shui vyladit byt tak, aby se posílil partnerský vztah a přišly finanční příležitosti, které umožní rodině přestěhovat se na lepší místo pro bydlení.

Domluvili jsme se na úpravách, které měly přinést žádoucí změny.

1. Ložnice se přestěhovala do místnosti v oblasti vztahů, aby zde posílila objednávku pro harmonický vztah. Zde byla zařízena příjemná ložnice pro spánek i pro vášeň. Bylo potřeba odklidit přebytečné věci, vymalovat a přidat do místnosti barvy podporující vztah a stabilitu. Zjemnit pokoj měkkými prvky, jako jsou záclony a závěsy. Doplnit živé kvetoucí květiny v páru, symboliku partnerství a pěknou společnou fotku s partnerem.

2. Dalším z kroků bylo podpořit proudění energie v bytě. V praxi to znamenalo změnu uspořádání nábytku a využití tipů pro přesměrování. Opět úklid a odstranění přebytečných předmětů, které zabírali prostor, a brzdili energii nejenom v bytě, ale i v životě svých obyvatel.

3. Doplnění živé energie v bytě. Vymalování bílých zdí do barev, zavěšení příjemných obrázků na zdi, zlepšení osvětlení a živé květiny do interiéru.

4. Aby energie neunikala do odpadu, bylo nutné odrušit energeticky koupelnu se záchodem a zavírat dveře koupelny.

5. Důležitým krokem bylo sestavit cílenou objednávku pro finance a pracovní nabídku. Přesně formulované požadavky měli být viditelně umístěné na nástěnce blízko vstupu do bytu.

6. Zvýraznění a zviditelnění vstupu do bytu, mělo podpořit přístup energie pro urychlení plnění předchozích bodů.

Domluvené kroky Bětka začala realizovat s velkým nasazením a její muž se přidal. Mohla jsem sledovat, jak realizaci úprav následovaly pozitivní změny. Postupně se vše měnilo k lepšímu. Posílil se jejich vztah a společně budovali svůj domov, který byl předtím popelkou. Za pár měsíců Bětčin muž dostal výhodnou nabídku k podnikání, a později i Bětka. Finančně se jim začalo dařit, mohli si plnit své dílčí přání i ty společné. Zůstalo přání, přestěhovat se z nevyhovujícího bytu do lepšího místa pro bydlení.

Tentokrát byli při vybírání nového domova opatrnější a raději konzultovali výběr místa. Krásný byt, ale s výhledem na hřbitov? Raději nebrat. Až když přišla skvělá nabídka, rodina se přestěhovala. V součastnosti už bydlí jinde. Ve slunném a prostorném rodinném domě se zahradou. Zde se jim daří výborně. : ) Jak je vidět, změna objednávky v bytě splnila svůj účel. Rozpohybovat energii ke splnění přání…)

Požádala jsem Bětku o sdílení toho, jak vše vnímala ona.  Napsala mi své prožívání událostí a změn z jejího pohledu.

Jak mi feng-shui zachránilo rodinu, a nejen to …

Když se nad tím zamýšlím, veškeré naše opravdu zásadní problémy nám nastaly okamžikem, kdy jsme se přestěhovali do většího bytu. V dobré víře, že nahradíme panelákový byt za přízemí rodinného domu se zahradou – prostředí mnohem vhodnější pro děti. Jaké však bylo hlavně mé rozčarování, když jsem zjistila, hned po přestěhování, že nemám dobrý pocit.

S přibývajícími měsíci po zabydlení jako bychom začali s partnerem každý mluvit jiným jazykem a přes veškerou lásku narůstal pocit nepochopení a frustrace. Nedařilo se ani v podnikání. A z mateřské se moc žít nedá. Byli jsme finančně i energeticky na dně. Začali jsme se s mužem vzdalovat. Tolik jsem si přála, aby se mu konečně dařilo, radila jsem, tlačila, a o to více se mi vzdaloval. Sama jsem se už cítila totálně vyčerpaná. Tento pocit vyvrcholil po téměř dvou letech letos v dubnu, kdy po naší opravdové hádce odešel, sám totálně semletý a zničený.

Na mysl mi přišla Ľubica, kouzelnice v oboru feng-shui. Vzpomněla jsem si na její článek, který jsem četla jen den před tím. Týkal se energie prostoru, kde ulpívá i energie předešlých obyvatel, a jak se často opakují problémy, zcela totožné u řady následných obyvatel neharmonického prostoru bytu.  A uvědomila jsem si vyprávění o problémech, vztahových karambolech a dokonce jedné živelné katastrofě, kterou náš byt prošel.

Ľubica přijela na pomoc. Přicházela do bytu a bylo jasné, že tu není něco v pořádku, a že se tu necítí dobře. Rozhlédla se, rozkreslila půdorys, a sdělila verdikt. Mimořádně nepravidelný a špatně rozvržený byt. Malá kuchyň v průchodu, obývák moc tmavý a nevítající.

V zóně partnerství máme pracovnu a sklad, ložnici umístěnou v zóně samoty. Je navíc velmi tmavá a v ní předměty nepodporující vztah (naše láska nekvete, ba co víc, hrozí rozchod). V zóně hojnosti máme koupelnu a záchod (hojnost teče do kanálu, proto tak obrovské neúspěchy v oblasti financí), v zóně budoucnosti je venkovní terasa, která v jednom místě zahnívá a propadá se. Malý a průchozí dětský pokoj s okny na sever. Prakticky vše špatně.

Díky dlouhému seznamu doporučení jsme začali stěhovat nábytek, dle návodu jsme vymalovali. Přidala jsem nezbytné doplňky pro podporu vytvoření příjemného světlejšího prostoru a hlavně feng-shui vychytávky ke správnému směrování energie. A pověsili jsme si oba s mužem viditelně na zeď svůj ZÁMĚR. Cíl a přání sepsané natolik konkrétně, abychom si byli vědomi naplnění.

A začali se dít zásadní změny!

Pár nejdůležitějších změn k dnešku (jde o období šesti měsíců od změny interiéru):

1. Muž opustil původní finančně nefungující projekt, protože po měsíci od vyvěšení Záměru přišla nabídka, která s ním natolik rezonuje, že okamžitě začal dosahovat nadstandardních finančních výsledků.

2. Díky zásadní změně ložnice jsme spolu začali správně komunikovat. Oba jsme si dopřáli osobní a párové semináře, které pomohly jak každému zvlášť, tak nám oběma najít opět cestu k sobě, a znovu se do sebe zamilovat, posunout náš vztah do úplně nových dimenzí.

3. Obě děti jsou mnohem radostnější, mazlivější, spokojenější, protože cítí radost a pohodu v rodičích.Nyní plánujeme bydlení v novostavbě v milované Olomouci, zamýšlíme nákup nového auta a realizaci zahraničních cest v příštím roce.

4. A je toho ještě mnohem víc. Těšíme se na každý den 🙂

5. Náš život se otočil na tolika frontách nejen k lepšímu, ale doslova k vysněnému. Stálo to práci – na bytě, na sobě, ochotu a vůli nevzdat se za žádných okolností.

6. Z období, kdy jsme počítali každou korunu, jsme dnes ve fázi realizace neskromných snů.

Mé obrovské díky patří umění Ľubici Arady Mráčkové a její vášni pro změny 🙂  Alžbeta Ružičková, Olomouc

Uplynul zhruba rok od prvního setkání s Bětkou v popisovaném bytě. A vše je jinak. Dnes s rodinou bydlí v rodinném domě, kde mají více prostoru a podporující zázemí. Její muž úspěšně podniká a jejich vztah se hodně zlepšil a upevnil. Oba mají velké cíle, a jsou šťastní a spokojení.

Proč jsem sepsala tento příběh? Pro povzbuzení, že i ve zdánlivě neřešitelné situaci existuje řešení : ) Důležité je nevzdávat se, chtít změnu a mít záměr.)

Pak už to vesmír zařídí a pošle nástroje pro řešení. Třeba právě feng-shui, nebo něco jiného… Řešíte něco podobného? Proč se trápit, nebo ztrácet čas?

Pokud váš byt není ideální, upravte ho tak, aby působil ve váš prospěch, anebo změňte prostředí a přestěhujte se. Možná si sami nevíte rady, pak využijte feng-shui konzultaci. Je to nejrychlejší cesta, jak dosáhnout cílené změny.

Tvůrci svého štěstí jste VY : ) Mějte harmonický domov a šťastný život : )

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál nebo doporučte svým přátelům!

 

Ľubica Arady Mráčková
Přináším harmonii do domovů a životů mých klientů pomocí Feng Shui a interiérového designu. Jsem zde, abych vám pomohla vyladit Váš domov a přilákat pozitivní změny do života.  Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře